Hỗ trợ trực tuyến

quảngcáo

Thống kê

XLIETE-Sản phẩm loại 4

XLIETE-Sản phẩm loại 4
XLIETE-Sản phẩm loại 4
Mã SP:xlite
Giá:0984.571.608 - 0973.338.224

XLITE Polycarbnate 

*  Sản xuất tại Indonesia

* 70 % nguyên liệu Bayer

QUI CÁCH CHUẨN

Độ dày Qui Cách Trọng Lượng 
4.5mm 2.1m x 5.8m  11.2kgs / tấm


Các sản phẩm khác